SISEVIIMISTLUS JA HINNAD

Pahteldamine, krohvimine, kohtparandused, lihvimine, värvimine, lakkimine, peitsimine, dekoratiivvärv, dekoratiivpahteldus

Toas ja Aias pakub preemium tasemel siseviimistluse töid. Kasutame väga häid materjale ning tagame suurepärase pinnaviimistluse. Näiteks lihvime meie ka värvikihtide vahel, et oleks tagatud maksimaalselt sise pind.
Iga töö algab katmisega. st me eraldame töökoha muust ruumist. Pärast tööd me alati koristame ja anname töö omanikule üle sama puhtana, kui üle võtsime. Kui meie töö tagajärjel satub tolmu ka mujale ruumidesse, siis koristame kogu ruumi või ruumid.
Viimistleme betooni, puitu, kipsplaate. Kasutame selleks krohvimist, pahteldamist, katmist, lakkimist, peitsimist, toonimist. Lisaks pakume dekoratiivkrohvi ja dekoratiivvärvimist.
Konkreetseid hindu on raske välja tuua, kuna sõltub tellija soovidest ehk materjalidest ja pinnaviimistlise tasemest. Seega oleme välja toonud tehtud tööde arvu ja keskmise hinna.
kipsi pahteldus, kuidas pahteldada kipsplaati, kipsi paigalduse hind

PAHTELDAMINE

Kipsplaadi ja betooni krohvikihi pahteldamine ning lihvimine. Pahteldamisel kasutame alati paberteipi, välisnurkades metallnurka, sisenurkades paberteipi. Kõik ühendustkohad pahteldatakse, seejuures üleminekud seinal laele (kui võimalik ehk kui sõltub tellija soovist ja valmisolekust lage viimistleda). 
Kokku paneme  tavaliselt 4 kihti pahtlit, et oleks tagatud sujuv ja nähtamatu üleminek.
Kuna lihvimisega kaasneb väga suur tolm, siis töökoht kaetakse enne töö alustamist. Kaetakse ka kõik avad, sh ventilatsioon ja andurid.
 
krohvimine, seina krohvimine, krohvimise hind

KROHVIMINE

Krohvime betooni, puitu, kipsi. Teeme nii käsikrohvi, tasanduskrohvi kui dekoratiivkrohvi. Ruumideks peamiselt vannitoad, esikud ja vanade paneelmajade muud ruumid.
Krohvimine on üks kõige kiirem ja odavam võimalus vanade seinte sirgu ajamiseks nii, et ruumid ei kaotaks palju oma pindalalt. Eelkõige on see soovitatav variant vanade paneelmajade seinte sirgu ajamiseks.
Arvestama peab, et krohvimine on üsna ajamahukas töö, tulenevalt pikast kuivamise ajast ja paljudest kihtidest. Kihtide vahel kasutame alati nakkekrunti.
 
värvimise hind, kuidas värvida seina, seina värvimine

VÄRVIMINE

Värvimine on see töö, mida kõik esimesena näevad. Seega on see kõige olulisem töö tellija jaoks, samas investeeritakse sellesse tavaliselt kõige vähem. 
Enne värvimist peab olema kindel, et pind on täiesti sile. Selleks tuleb enamasti teha ka väiksemaid või suuremaid kohtparandusi. 
Meie katame pinna alati kahe kihi kruntvärviga ja kolme kihi kattevärviga. Kõikide värvikihtide vahel me lihvime ja puhastame pinnad.
puidu lakkimine, kuidas lakkida puitu, puidu peits

LAKKIMINE JA PEITSIMINE

Lakime ja peitsime erinevaid puuliike. Peamisteks kohtadeks on puidust talad, postid, aknalauad, uksed, lauad, seinalauad.
Eelnevalt saab tellija valida, kas soovid hästi siledat naturaalset pinda, kergelt värvi alt kumavat puitu, põletatud puitu, dekoratiivpuitu (nt antiikpind), jne.  Kasutame nii mattlakki, poolmatt kui täismattlakki vastavalt tellija soovidele.
 
Vanade pindade korra toimub eelnevalt pinna puhastus ja vajadusel lihvimine. Kasutame alati 3-4 kihti lakki, et tagada maksimaalselt ilus ja sile pind. Kihtide vahel toimib lihvimine.
 
 
 

SISEVIIMISTLISE HINNAD

Otseseid hindasid on keeruline välja tuua. Kõik sõltub tööst, materjalidest, pinna olemasolevast olukorrast, pinnaviimistluse keerukusest ja lõppviimistlusest. Hindade välja toomine a'la hinnad alates on lihtsalt nõme ja seda me ei tee.
Seega toome välja mõned näited tehtud töödest, kirjeldame töö sisu ja esitame töö hinna. Usume, et see anab paremini aimu töö väärtusest.

Mustamäe vana paneelmaja vannitoa seinte krohvimine plaatimiseks.

30 m2 seinapinna tasandamine krohvimisega. Tasapinna erinevus kohati kuni 3 cm. Kokku 3 kihti krohvi. Pinnaviimistluse astmeks I aste ehk lihtsalt tasane loodis pind plaatide paigaldamiseks. Töö lõppes 2x niiskustõkke paigaldamise ja koristusega.

Sarnaste tööde hind 450 EUR.

14 m2 seina värskendusvärvimine

14m2 seina värskendusvärvimine, millele eelnes  põranda ja seinte katmistööd. Tööks maalriteibiga katmine, kipsi kohtparandused, pinna tasandamine ja puhastamine. Kruntvärvi 2 kihti, mille vahel lihvimine ja puhastus. Kattevärv 3 kihti, mille kihtide vahel lihvimine ja puhastus. Lõpuks koristus, liistude paigaldus ja liistude viimistlus.

Sarnaste tööde hind 150 EUR.

50 m2 kipsplaadi pahteldamine

50 m2 kipsplaadi osaline pahteldamine ja kruntimine. Kasutatud paberteipi, üleminek seinalt laele pahteldus, st laeliiste ei paigaldata. Ehitusjärgus korter, katmisi ei tehtud. Kokku 4 kihti pahtlit, 2 kihti kruntvärvi. Lõpuks ruumi üdline puhastus.

Sarnaste tööde hind 650 EUR.

50 m2 kipsplaadi pahteldamine

50 m2 kipsplaadi osaline pahteldamine ja kruntimine. Kasutatud paberteipi, üleminek seinalt laele pahteldus, st laeliiste ei paigaldata. Ehitusjärgus korter, katmisi ei tehtud. Kokku 4 kihti pahtlit, 2 kihti kruntvärvi. Lõpuks ruumi üdline puhastus.

Sarnaste tööde hind 650 EUR.

15 m2 esiku käsikrohv koos värvimisega

20 m2 esiku seina ja lae katmine kips käsikrohviga, krohvi kruntimine kaks korda ja värvimine kaseiinvärviga 3 korda ja katmine tolmukaitsekihiga.. Aluspinnaks puit. Enne krohvimist paigaldati metallvõrk. Ukseava viimistlus ja liistude panek koos paigaldusega. Töö lõpuks pind koristati, paigaldati peegel ja riidenagid.

Sarnaste tööde hind on 900 EUR.

Töötasapinna ja aknalaudade hooldus

Töö sisuks tammepuidust töötasapinna ja nelja aknalaua hooldus. Pinnad puhastati vanast lakist, täkked ja ebatasasused kaeti lihvimisest saadud peene saepufu ja liimi seguga. Pinnad lihviti veelkord ning kaeti nelja kihi mattlakiga. Iga kihi vahel toimus lihvimine, viimane koht 800 lihvpaberiga.

Töö lõppes materjalide üle andmisega..

Sarnaste tööde hind on 500 EUR.

Uste dekoratiivvärvimine Antiik

Nelja puidust siseukse dekoratiivvärvimine Antiik viimistlusena, kaetud kolme kihi mattlakiga. Lakikihtide vahel lihvimine. Viimane lihv 400.

Töö lõppes uste paigaldamisega ning samas stiilis piirdeliistude paigaldusega.

Sarnaste tööde hind 650 EUR.

20m2 puitpõranda hooldus

20 m2 männipuidust põranda hooldus. Eelnes liistude eemaldamine, vana kihi maha lihvimine, kohtparandustööd, lihvimine 3 korda, uue lakikihi paigaldus kaks korda, viimane lihv 400.

Töö lõppes liistude paigaldamisega.

Sarnaste tööde hind 750 EUR.